Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našom meste.

_______________________________________________________________________________________________

Adresa zboru: Kukučínova 1069/25,  022 01 Čadca

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 10:45    – biblické štúdium – sobotná škola

11:15 – 12:30   – kázanie z Božieho slova

13:00 – 14:00 – odpoludňajšia bohoslužba

________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Milan Uhrin

e-mail: muhrin@casd.sk

mobil: +421 905  767 200

_______________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V ČADCI?

GPS súradnice: 49.4360832; 18.7926152