Pravidelné biblické štúdium Biblie v triedach prebieha v našom zbore každú sobotu od 10:00 hod. Viac informácií o sobotnej školy a študijné materiály nájdete na www.casd.sk/sobskola